ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Το γραφείο μας ασχολείται μ' ένα μεγάλο εύρος υποθέσεων, παρέχοντας πλήρη δικαστηριακή υποστήριξη ιδιωτών και επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:


- Ρύθμιση οφειλών - Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
  • Το Δικηγορικό γραφείο "Πολυτιμη Μπεγέτη" εξειδικεύεται στο νόμο 3869/2010, γνωστό ως νόμο Κατσέλη, που αφορά σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έχοντας ήδη μεγάλο αριθμό επιτυχημένων δικαστικών αποφάσεων, διαγραφής χρεών και ρύθμισης οφειλών των εντολέων του.
  • Ακόμα Ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών σύμφωνα με το νόμο 4224/2013.

- Ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις
 
- Ανακοπές-Αναστολές Διαταγών Πληρωμής

- Αναστολή πλειστηριασμών


- Τραπεζικό Δίκαιο


- Αστικό Δίκαιο
  • Ενοχικό Δίκαιο
  • Κληρονομικό Δίκαιο
  • Εμπράγματο Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγια, επιμέλεια τέκνων, διατροφή, επικοινωνία τέκνων, ασφαλιστικά μέτρα κ.ά.), 
  • Αυτοκινητιστικές διαφορές 
  • Υποθέσεις που αφορούν σε Ακίνητα (έλεγχοι τίτλων, μισθωτικές διαφορές, αγωγές αποζημιώσεων κ.λπ.)

- Εμπορικό Δίκαιο

- Ποινικό Δίκαιο