ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΠΕΓΕΤΗ

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου που ιδρύθηκε το 2009. Έκτοτε και μέχρι σήμερα παρέχει προς τους πελάτες του υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποθέσεις του Αστικού και Τραπεζικού Δικαίου, επίλυση διαφορών, ρυθμίσεις οφειλών ιδιωτών (Υπερχρεωμένα Νοικοκυρία, Ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών ν.4224/13 κ.ά) και επιχειρήσεων (ανακοπές/αναστολές διαταγών πληρωμής κ.λπ.), υπηρεσίες Κτηματολογίου κ.ά.
Παράλληλα το γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις Ποινικού και Εμπορικού Δικαίου, παροχή γνωμοδοτήσεων και νομικών συμβουλών.
Επιδίωξη μας η άμεση, αποτελεσματική και αξιόπιστη δικαστική ή εξωδικαστική, νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη των εντολέων μας, με στόχο την διασφάλιση των καλών εννοουμένων συμφερόντων τους.

Με ιδιαίτερη τιμή,

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΩΝ. ΜΠΕΓΕΤΗ
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις
Πτυχιούχος Νομικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών